CertifikatiISO 9001:2008 certifikat
Kvalitet, rok i cijena su tri najvažnija faktora za pridobijanje novih kupaca. Uobičajeno je da se kvalitet podrazumijeva, rok dogovara, a o cijeni pregovara. Cijena se vremenom zaboravi, rok po zaključenju posla prestaje biti manje važan, dok se kvalitet najduže pamti.

Krajem 2008. godine, tačnije 15.11.2008. stupila je na snagu nova norma ISO 9001:2008. S dodatnim tumačenjem već postojećih zahtjeva, dorađena verzija norme ISO 9001:2000 ima puno prednosti, gde prije svega povećava kompatibilnost s postojećom normom ISO 14001:2004 te olakšava prevođenje iste.

Kada smo uspostavili sistem osiguranja kvaliteta prema ISO 9001:2008?
ALGORITAM-INŽENJERNIG opredijeljen da ga kupci pamte po kvalitetu proizvoda, odlučio je da uporedo sa implementacijom sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošču zasnovanom na principima HACCP-a radi pripreme za sistem osiguranja kvaliteta prema DIN EN ISO 9001:2008. Tokom 2008. godine izvršili smo pripreme za certifikacijski audit – Predaudit, dok smo u 2009. godini izvršili: Ocjenu važećih QM podloga (QM priručnik, procedure, radne instrukcije i slično), te uradili Certifikacijski audit. U aprilu 2008. godine završni audit su proveli auditori ovlašteni od njemačke certifikacijske firme TÜViz THÜRINGEN- kojom prilikom su sačinili službeni izvještaj i izdali Certifikat ISO 9001:2008, čime smo dobili pravo na korištenje TÜV CERT licence i primjenu TÜV CERT znakova u reklamne svrhe.

Na što smo posebno ponosni u vezi sa certifikacijom po novoj normi ISO 9001:2008?
ALGORITAM-INŽENJERING d.o.o. je pribavljanjem certifikata ISO 9001:2008 zaokružio sistem upravljanja kvalitetom te smo postali jedini proizvođač pekarskih proizvoda u regiji Sjeveroistočna BiH koji je svoj sistem poslovanja prilagodio zahtjevima normi ISO 9001:2008, HACCP-a i HALAL-a.Posebno smo ponosni što smo jedini na ciljnom tržištu koji svojim sadašnjim i budućim kupcima možemo ponuditi visokokvalitetne proizvode koji su proizvedeni u skladu sa standardima koji se primjenjuju u Europskoj Uniji.

Šta smo uradili da bismo udovoljili zahtjevima nove norme ISO 9001:2008?
Menadžement preduzeća ALGORITAM-INŽENJERING uvjeren u prednosti koje nudi ISO 9001:2008 iskazao punu spremnost na saradnju i svojom odlučnošću značajno doprinio brzini procesa implementacije sistema menadžmenta kvaliteta.
Menadžment preduzeća se u potpunosti upoznao sa zahtjevima ISO 9001:2008 i donio Odluku o uvođenju Sistema menadžmenta kvaliteta;
Izabrali smo spoljnog saradnika – konsultanta sa respektabilnim iskustvom, profesora Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli gospodina Husina Kerana;
Obezbijedili materijalne i ljudske resurse i izvršili mnoge druge aktivnosti od prvorazrednog značaja za funkcionisanje QMS;
Identifikovali smo procedure i procese;
Izradili Poslovnik kvaliteta koji predstavlja sponu između praktičnih procedura i zahtjeva ISO 9001:2008 i u njemu je sadržano sve «ono što će se raditi».
Dokumentovali smo identifikovane procedure i procese. Učinili smo maksimalan napor da sa što manje dokumenata pokrijemo sve procedure i procese, pri čemu nismo ni u kom slučaju narušili njihovu funkcionalnost i razumljivost za sve zaposlenike. Svjesni smo da od jasnoće i efikasnosti dokumenta zavisi uspješnost implementacije.
Implementirali smo procedure i procese pri čemu smo posebnu pažnju fokusirali na ispravnost dokumentovanja zapisa koji se odnose na pojedine procedure.
Izvršili smo Certifikaciju ISO 9001:2008. Završni audit su proveli auditori ovlašteni od njemačke certifikacijske firme TÜV iz THÜRINGEN-a.
Ustanovili smo sistem Interne kontrole, koja se vrši po ustanovljenoj proceduri u cilju pronalaženja i otklanjanja grešaka i usavršavanja procesa, u cilju neprestanog poboljšanja QMS u organizaciji.

Kome smo zahvalni za podršku u procesu implementacije nove norme ISO 9001:2008?
Očekujemo da će proces implementacije nove norme ISO 9001:2008 podržati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona.

Koristi od uspostave sistema osiguranja kvaliteta prema DIN EN ISO 9001:2008:
Kupac je na prvom mjestu.
Prepoznavanje zahtjeva kupaca i djelovanje u smjeru njihova ispunjavanja.
Povećanje povjerenja kupaca u poslovanju.
Povećanje ugleda na tržištu.
Obezbjeđenje sigurnih dobavljača.
Praćenje i smanjenje broja reklamacija od kupaca.
Veća odgovornost i svijest zaposlenih
Bolje korištenje vremena i resursa
Kontinuirano unapređenje kvalitet
Povećanje efikasnosti.