CertifikatiHALAL certifikat
Halal kvaliteta je skup karakteristika nekog proizvoda koje su u skladu sa islamskim propisima, ispunjavaju zahtjeve kvalitete i dopušteni su muslimanima za konzumiranje i upotrebu. Utemeljena je na šerijatskim principima, Codex Alimetariusu, Halal standardu BAS 1049:2007 i drugim aktima u kojima su utvrđeni principi halal certificiranja.

Halal kvalitetu može potvrđivati isključivo islamska zajednica ili autorizirana certifikacijska kuća koju za to ovlasti Islamska zajednica. Na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije za ovu djelatnost ovlaštena je Agencija za certificiranje halal kvalitete.

Agencija za certificiranje halal kvalitete je specijalizirana institucija Islamske zajednice. Njena djelatnost uključuje edukaciju o halalu, certificiranje i promociju halal certificiranih proizvođača i proizvoda. Prema posljednjem rangiranju 170 halal certifikacijskih institucija u svijetu, Agencija za certificiranje halal kvalitete iz BiH je rangirana među pet najuspješnih prema uređenosti i funkcionalnosti.

Kada smo certificirali proizvodnju zasnovanu na principima Halal standarda?
U mjesecu novembru 2007. godine, podnijeli smo zahtjev za certificiranje po Halal standardu BAS 1049:2007 Halal hrana - Zahtjevi i mjere. Dva mjeseca kasnije izvršena je obuka internih auditora i počela implementacija zahtjeva halal Standarda. Nakon izvršenog internog audita upućen je zahtjev Agenciji za certifificiranje halal kvalitete za organiziranje certifikacijskog audita i provjere da li naša firma zadovoljava uvjete da bude certificirana po Halal standardu. Certifikacijskim auditom utvrđeno je da je Algoritam Inženjering ispunio sve uvjete i dana 29.02.2008. godine dodjeljen nam je certifikat halal kvalitete.

Na što smo posebno ponosni u vezi sa certifikacijom?
Uvođenjem Halal standarada, pored ostalih implementiranih standarda, Algoritam Inženjering je dodatno unaprijedio kvalitet svojih proizvoda. Halal standard nalaže uspostavljanje sistema za praćenje sljedivosti, te zahtijeva korištenje sirovina koji su muslimanima dozvoljene za upotrebu. Svi aditivi i sirovine koje koristimo imaju halal status. Implementiranjem zahtjeva Halal standrada želimo zadovoljiti specifične zahtjeve svojih kupaca i korisnika naših proizvoda.

Šta smo uradili da bismo udovoljili primjeni principa Halal stnadarda?
Imenovali smo tim internih auditora halala koji je obavio poslove implementacije halal standarda u našoj firmi;
Informirali smo sve uposlene i upoznali ih sa značajem i važnosti implementacije Halal standarda;
Informirali smo naše dobavljača o uvođenju i implementaciji Halal standarda, te odabrali dobavljače čije sirovine mogu zadovoljiti zahtjeve Halal standarda;
Prilagodili smo sistem proizvodnje i recepture zahtjevima Halal standarda;
Svi aditivi koji nemaju halal status zamijenjeni su aditivima koji su porijeklom od dozvoljenih sirovina;
Uskladili smo procedure i druge dokumente sa HACCP-om i ISO 9001;
Izradili smo procedure i druge dokumente za održavanje Halal standarda.

Koristi od implementacije Halal standarda:
Omogućen pristup domaćem i međunarodnom halal tržištu;
Apliciranje Halal znaka na ambalaži povećava povjerenje kupaca i otklanja sumnju o prisustvu skrivenih i zabranjenih (haram) sastojaka u proizvodu;
Svi uposlenici uključeni u proces osiguranja halal kvaliteta proizvoda;
Uspostavljena kontinuirana kontrola kvaliteta i sastava ulaznih sirovina;
Uspostavljen sistem proizvodnje utemeljen na proaktivnom pristupu;
Obezbijeđena veća pouzdanost u ispravnost proizvoda;
Upotpunjen sistem upravljanja kvalitetom.

Pored gore navednog efekti uspostave Halal standarda sistema se očituju i kroz samo poslovanje i to na:
- Konkurentniji proizvodi,
- Veće zadovoljstvo kupaca,
- Poštivanje specifičnih zahtjeva kupaca,
- Veći promet,
- Veći profit.